top of page

Ik ben aangesloten bij de SBGA.

De Stichting Bevordering Gestalt Art maakt Gestalt-therapie toegankelijk voor iedereen.

De deelnemende Gestalt-Art therapeuten doen dat door coöperatief ondernemen. We bieden een vergoedingenstelsel in de vorm van vergoeding voor cliënten die Gestalt-Art therapie volgen. De vergoeding is een vermindering van het therapie bedrag.

Daarbij hanteren we het uitgangspunt dat mensen die meer verdienen meer betalen en zij die minder verdienen minder betalen voor Gestalt Art therapie.

De vergoeding is onbeperkt, dat wil zeggen dat het niet uitmaakt hoeveel sessies of groepen je volgt.

Voor meer informatie en een rekenmodel, kijk op www.sbga.nl

bottom of page